Forretningsetikk

Gjennom Norcospectra Groups retningslinjer har alle ansatte et tydelig regelverk for forretningsetikk. Etiske retningslinjer blir også kommunisert til konsernets leverandører i form av en konserndekkende leverandørpolicy.

I henhold til Code of Conduct har Norcospectra Group nulltoleranse for alle former for bestikkelser og korrupsjon.

Gjennom Norcospectra Groups retningslinjer har alle ansatte et tydelig regelverk for forretningsetikk. Etiske retningslinjer blir også kommunisert til konsernets leverandører i form av en konserndekkende leverandørpolicy. I henhold til Code of Conduct har Norcospectra Group nulltoleranse for alle former for bestikkelser og korrupsjon.

Norcospectra Group gjennomgår og evaluerer jevnlig interne kontroller i alle selskaper, noe som trygger en hensiktsmessig og effektiv drift, pålitelig finansiell rapportering og overholdelse av lover og forskrifter.

• Code of Conduct

• Overholdelse av lover og forskrifter

• Antikorrupsjon

• Verdivurderingsplattform