Effektivitet i virksomheten

Norcospectra Group vil bidra til større effektivitet for hele verdikjeden gjennom ansvarlige valg av leverandører, råvarer, produksjonsprosesser og transport. I mange år har konsernets selskaper akseptert miljø- og samfunnsansvar og vi strekker oss mot å oppnå langsiktig bærekraftig drift.

Krav til bærekraft hos leverandører

Å sikre bærekraft gjennom hele verdikjeden er viktig for Norcospectra Group. Vi arbeider aktivt med våre samarbeidspartnere og stiller krav til at deres virksomheter oppfyller de samme kravene til bærekraft som vi selv bestreber.

Energieffektiv produksjon

For en produsent som Norcospectra er detviktig å både redusere energiforbruket generelt og at andelen av fornybar energi økes. Det utføres aktivt arbeid innen disse områdene; både ut i fra et miljøperspektiv og med tanke på kostnadseffektivitet. Konsernets produksjonsanlegg er oppdatert med moderne systemer for å redusere energiforbruket og for å øke effektiviteten til ressurser som benyttes.

Transport

En betydelig del av Norcospectra Groups indirekte utslipp kommer fra transport til og fra produksjonsanleggene. Vi arbeider aktivt for å redusere utslipp samtidig som det sikres effektiv transport. Norcospectra Groups lokale tilstedeværelse og nærhet til produksjonsanleggene reduserer godstransport og kostnader for våre kunder. Vi benytter oss av muligheten til å kjøpe og produsere lokalt og å dermed minimere vårt fotavtrykk.