Efektywność w biznesie

Grupa Norcospectra ma na celu pomóc całemu łańcuchowi wartości w osiągnięciu lepszej wydajności poprzez odpowiedzialny wybór dostawców, surowców, procesów produkcyjnych i transportu. Grupa Norcospectra od wielu lat poważnie podchodzi do odpowiedzialności środowiskowej i społecznej, dążąc do długoterminowej, zrównoważonej działalności.

Wymagania dotyczące zrównoważonego rozwoju dla dostawców

Zapewnienie zrównoważonego rozwoju w całym łańcuchu wartości jest ważne dla Grupy Norcospectra. Projekty często rozpoczynają się od upewnienia się, że dostawcy prowadzą swoją działalność zgodnie z wymogami zrównoważonego rozwoju Grupy Norcospectra.

Energooszczędna produkcja

Dla producenta takiego jak Norcospectra ważne jest zarówno ogólne zmniejszenie zużycia energii, jak i zwiększenie udziału wykorzystywanej energii odnawialnej. Aktywna praca w tych obszarach prowadzona jest zarówno z punktu widzenia ochrony środowiska, jak i efektywności kosztowej. Zakłady produkcyjne Grupy są na bieżąco aktualizowane o nowoczesne systemy zmniejszające zużycie energii i zwiększające efektywność.

Transport

Znaczna część emisji pośrednich Grupy pochodzi z transportu do iz zakładów produkcyjnych. Grupa Norcospectra aktywnie działa na rzecz redukcji emisji przy jednoczesnym zapewnieniu efektywnego transportu, a alternatywne rozwiązania transportowe są postrzegane zarówno z perspektywy kosztów, jak i środowiska. Lokalna obecność Norcospectra i bliskość jej zakładów produkcyjnych zmniejszają transport towarowy i koszty dla naszych klientów. Możliwość zakupu i produkcji lokalnie oraz zminimalizowania wpływu towarów na środowisko jest ważnym czynnikiem w negocjowaniu umów z naszymi klientami.