Inspektor Ochrony Danych Osobowych

W sprawach związanych z przetwarzaniem oraz ochroną swoich danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z Inspektorem ochrony danych wyznaczonym przez administratora za pośrednictwem adresu email: iod@norcospectra.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Inspektor Ochrony Danych: Maciej Kaczmarski
iod@norcospectra.pl