Zrównoważony rozwój

W Grupie Norcospectra wierzymy, że ludzie budują biznes, prowadząc biznes we „właściwy” sposób. Zasada ta rządzi wszystkimi naszymi działaniami - aby utrzymać nasze zaangażowanie na rzecz naszych klientów, traktować naszych pracowników z szacunkiem, dostarczać wartości dla akcjonariuszy, wywierać pozytywny wpływ na społeczności, w których żyjemy i pracujemy oraz podejmować środki mające na celu zmniejszenie naszego wpływu na środowisko.