Prosjekt- og byggledelse.

Prosjekt- og byggledelse.

Fremdrift, tidsbruk og økonomi er viktig. Vi har faste rutiner og prosesser som gir deg som kunde mindre å tenke på. Vi planlegger og bygger for deg!

Prosjektledelse

Vi i Norcospectra er opptatt av at du som kunde skal få den beste opplevelsen ved å benytte oss. Våre prosjekter består av nyetableringer, omgjøringer og utvidelser så vel som implementeringer av komplett nytt konsept eller deler av et konsept. Forprosessen innbefatter befaringer, kartlegging av eksisterende innredning og behov for supplering. Dette for å nå det ønskete resultatet innen de gitte økonomiske rammene.

Våre erfarne prosjektledere tar ansvar for ditt prosjekt i forhold til koordinering av leveranser, montering, sluttbefaring og etter marked. Vår kunnskap om ditt konsept er viktig for å sikre en god gjennomføring og kvalitet i prosjektene. Alt for å gi deg trygghet som kunde.

Rett produkt, rett pris

Vi vet at design, funksjon og pris er viktig for deg som kunde. Derfor arbeider vi hardt for å gi deg det produktet du ønsker innenfor de økonomiske rammene som er satt. Våre prosjektledere arbeider tett med både designer og produktingeniør for å få til dette.

Fornøyde kunder gir meg en ekstra giv i hverdagen.

Jan Erik Selberg, Prosjektleder for Norcospectra

Byggledelse

Norcospectra er en totalleverandør som i tillegg til innredning leverer deg tjenester innen bygg. Vi innhenter tilbud fra de involverte fagene og setter opp totalbudsjett på prosjektet på vegne av deg som kunde. På klarsignal fra deg bestiller, koordinerer og gjennomfører vi. Vi arbeider ut i fra gitt fremdriftsplan, økonomiske rammer og vi sikrer kvaliteten i arbeidet som utføres.

Vi samarbeider med mange forskjellige underleverandører og med lang erfaring vet vi hva de forskjellige delene av byggprosjektet skal koste. Hos oss kan du være trygg på at du får den standarden du ønsker til rett pris. Vi koordinerer alt og sørger for at du får en fast kontaktperson å forholde deg til. Enklere kan det ikke bli.

Enkelt sagt så kan vi levere alt fra en enkel innredning til et nøkkelferdig prosjekt. Hva vi leverer til deg, er ut fra dine ønsker og ditt behov.