Bærekraft

Norcospectra Group har fokus på bærekraftig utvikling. Dette er en naturlig del av vår forretningsvirksomhet og en viktig del av alt vi kan tilby. Vi samarbeider og fornyer oss kontinuerlig for en bærekraftig fremtid. Vi har klare mål og ambisjoner for vår egen virksomhet når det gjelder bærekraftig forretningsutvikling, effektivitet i verdikjeden, gode arbeidsforhold og forretningsetikk.