Bærekraftig virksomhet

Bærekraftig forretningsutvikling betyr at Norcospectra-konsernet gjennom sitt konsept og produktportefølje kan bidra til et mer bærekraftig forretningsmiljø gjennom energi- og kostnadsbesparelser i sine produkter og systemer, samt ved å fortsette å utvikle mer bærekraftige interiørløsninger for fremtiden.

Avgjørelser vi tar hver dag har betydning for miljøet og for menneskene vi møter. Vi tror ikke at man står sterkt alene, men at vi sammen har mulighet til å påvirke. Vi bidrar til et mer bærekraftig forretningsmiljø ved å benytte energi- og kostnadsbesparende systemer og ved å utvikle bærekraftige interiørløsninger for fremtiden. Produktene vi leverer skal ta størst mulig hensyn til miljøet gjennom hele produktets livsfaser.

Sammen med våre kunder vil vi utvikle produkter som gjenspeiler deres og våre verdier. Sammen med våre leverandører utfordrer vi og har fokus på bærekraftig produksjon og materialer. Vi fører en åpen og transparent dialog med kontinuerlig arbeid for å oppnå forbedringer hos oss selv og våre underleverandører.

Vårt fokus på bærekraft påvirker både mennesket og miljøet positivt og det er derfor en viktig faktor for å sikre langsiktige suksess.