Norcospectra Group

Vår samlade kunskap och erfarenhet gör oss till specialister inom vårt område. Med kompetenta medarbetare, bra lokaler och nya fabriker är vi ledande inom vår bransch.

Norcospectra Group är ett av de ledande butiksinrednings företagen i Norden och Central- och Östeuropa. Vi säljer, tillverkar och levererar kund-unika interiörkoncept. Vi verkar genom tre helägda dotterbolag, i Sverige, Norge och Polen, och har två produktionsanläggningar i Polen på cirka 40 000 kvm med både metall och träproduktion.

Modern produktion gör att vi kan vara en kostnadseffektiv och pålitlig partner som levererar högkvalitativa lösningar. Vi kan serva alla, från mindre lokala företag till stora internationella kunder med globala fotavtryck.

Norcospectra Group sysselsätter ca. 350 personer och omsätter cirka 750 miljoner SEK .

Attraktiva

För att locka kunder måste du visa dig själv från din bästa sida. Vi vet vad som säljer och kan vägleda dig. Vi håller oss uppdaterade och vet allt om trender och vad som händer på marknaden!

Solida

Med lång erfarenhet, dedikerade anställda, god ekonomi och god arbetsmiljö är vi en partner du kan lita på. Med oss kan du vara säker på att ditt jobb kommer att bli gjort!

Engagerade

Kompetenta och engagerade medarbetare är viktiga för att driva en bra butik. Detta gäller också för oss. Vi brinner för detta jobbet och är inte nöjda förrän du är!

För att göra en lång historia kort.

Norcospectra har haft stor framgång i flertalet länder. Genom många års erfarenhet och god service har bolaget blivit en erkänd totalleverantör på den Europeiska retail marknaden.

Norcospectra Group av idag är resultatet av en sammanslagning av tre företag, Norco från Norge, Spectra Collection och KS Projekt från Sverige. Sammanslagningen påbörjades i början av 2014 då svenska private equity företaget SEB PE köpte de första företagen. Sedan dess har en integration av de tre företagen pågått, vilket resulterade i lansering av det gemensamma namnet Norcospectra med en ny gemensam varumärkesplattform. Norcospectra Group ägs sedan 2022 av Accent Equity.

Norco etablerades 1956 i Stranda på Norges västkust. Företaget var en av de första leverantörerna av moduluppbyggda butiksinredningar. De första 15 åren var kunderna utan undantag matvarubutiker, men i mitten på 80-talet började man fokusera på fackhandel vilket blev en omedelbar framgång. Norco växte snabbt och etablerade sin egen designavdelning i Oslo och redan 1992 startade man sin första fabrik i Polen. 2006 flyttades all produktion, både trä och metall, till Polen. Allt sedan dess har bolaget stadigt utvecklats både i Norge och Polen och stärktes ytterligare i och med samgåendet med Spectra Collection i 2014.

Norco har genom lång erfarenhet och hög service blivit en erkänd leverantör av nyckelfärdiga butiker på den Europeiska retail markanden.

Spectra Collection startade sin historia 1993 när ICA Inredningar förvärvades från ICA Köpmannatjänst och bytte namn till Spectra Collection. 2005 skapades nya förutsättningar för effektiv produktion och logistik då företaget flyttade till en ny modern och miljöanpassad fabrik i Ljungby. 2007 rekryterades Johan Thunholm som VD till företaget och tillsammans med Styrelsen sattes en ny strategi för ökad tillväxt och lönsamhet. År 2009 koncentrerades all produktion till Ljungby och en mindre tillverkningsenhet i Arlöv stängdes vilket var ytterligare ett steg mot ökad effektivitet. Sedan 2010 har företaget haft en kontinuerlig utveckling med stark tillväxt med ett antal nya större internationella kunder som har behov av leverantörer som kan hantera stora tillverkningsvolymer som levereras globalt.

Sammanslagningen med Norco har gett Spectra Collection access till en modern metallproduktion likväl som utökad kapacitet för träproduktion i Polen.

Produktion

Med totalt över 40 000 m² av egenägd  trä och stålvaruproduktion ger det oss möjligheter som många konkurrenter inte har. Vi producerar per order och har en kort väg till färdig produkt.

Miljöpolicy

Ett aktivt miljötänkande och kontinuerlig förbättring kommer att styra Norcospectras verksamhet. Befintliga miljölagar och andra bestämmelser ses som minimikrav och målet för vårt miljösystem är att arbeta för att ytterligare minimera miljöpåverkan.

Det är ledningens och alla anställdas ansvar att utföra sina uppgifter i enlighet med riktlinjerna och att företaget arbetar med en långsiktig förbättringsplan för att uppnå minimal resursförbrukning och miljöpåverkan i framtiden.

Kvalitetspolicy

Baserat på kundernas behov ska Norcospectra leverera produkter och tjänster enligt överenskommen kvalitet och tid. Kontinuerliga förbättringar för att minimera fel och därmed uppfattas som en trovärdig och långsiktig partner är viktiga för Norcospectra. Alla anställda är ansvariga för att följa rutinerna i bolagets kvalitetssystem.

Våra projekt