Hållbarhet

I Norcospectra- koncernen tror vi att människor bygger affärer genom att göra affärer på ett "rätt" sätt. Denna princip styr alla våra handlingar - att upprätthålla vårt engagemang för våra kunder, behandla våra anställda med respekt, leverera aktieägarvärde, göra en positiv inverkan i samhällen där vi bor och arbetar och att vidta åtgärder för att minska vår påverkan på miljön.