Hållbar verksamhet

Hållbar affärsutveckling innebär att Norcospectra-koncernen genom sitt koncept och produktportfölj kan bidra till en mer hållbar affärsmiljö genom energi- och kostnadsbesparingar i sina produkter och system samt genom att fortsätta utveckla mer hållbara interiörlösningar för framtiden.

Likt ringar på vattnet spelar det roll vilka beslut vi fattar varje dag. Beslut som påverkar vår miljö och de människor vi möter. Produkterna vi levererar måste ta största möjliga hänsyn till både miljön och människorna under hela produktens livscykel. Vi tror inte att ensam är stark, men tillsammans har vi möjlighet att påverka. Vi tänker utnyttja denna möjlighet!

Tillsammans med våra kunder kommer vi att utveckla produkter som genomsyrar och förmedlar den stolthet som finns i deras varumärke. Tillsammans med våra leverantörer kommer vi att utmana de förhållanden som råder när våra produkter produceras. Vi kommer att föra en öppen och transparent dialog för att ständigt driva förbättringsabetet, och belöna dem som har kommit långt i sitt hållbarhetsarbete.

Vårt fokus på hållbarhet har en positiv inverkan på både människor och planeten. Och det är också viktigt för att säkerställa vår långsiktiga affärsframgång.