Kära kund,

 

Med den rådande COVID-19-situationen, skulle vi vilja informera om vilka förebyggande åtgärder Norcospectra vidtagit för att skydda våra medarbetare och kunder.

 

Det vi står inför är en exceptionell situation för Norcospectra som företag och retail industrin som helhet. Norcospectras verksamhet är dock för närvarande i full drift.

 

Detta betyder att:

 

- Vi ser just nu inga begränsningar i vårt åtagande mot våra kunder och samarbetspartners utan är för närvarande i full drift.

- Vi uppmanar att ha kund och leverantörsmöten online istället för fysiska möten.

- Vi har gett full möjlighet för de som kan att jobba hemifrån

- Vi upprepar kontinuerligt och understryker vikten av att om man vid minsta symptom kring förkylning och influensa stannar hemma.

- Vi efterlever folkhälsomyndigetens rekommendationer gällande hygien och social distansering

- Vi praktiserar hemarbete under 14 dagar efter resa i riskområden.

 

Vi kommer att övervaka COVID-19 situationen fortlöpande och kommer uppdatera med ny information om något skulle ändras i framtiden.

 

Ove Opseth CEO

 

 Norcospectra AB

Phone: +46 (0) 372 251 00 

Medarbetare

Carina Plars

Group CFO

carina@norcospectra.com

+46 70 859 65 57

Bert Martinsson

Market & Sales Manager

bert.martinsson@norcospectra.se

+46 70 561 44 50

Elisabeth Benjaminsson

Financial Manager

elisabeth.benjaminsson@norcospectra.se

+46 73 708 81 16

Jens Sonnbjer

HR. Director

jens.sonnbjer@norcospectra.se

+46 76 564 73 13

Magnus Gustafsson

Design engineering & Product development Manager

magnus.gustafsson@norcospectra.se

+46 73 078 84 58

Tord Persson

Project Leader

tord.persson@norcospectra.se

+46 70 522 27 72

Jens Haglund

Project Leader

jens.haglund@norcospectra.se

+46 70 369 01 59

Monica Andersson

Customer Support

monica.andersson@norcospectra.se

+46 372 251 23

Lina Johansson

Project Leader

lina.johansson@norcospectra.se

+46 70 393 95 45

Elenor Nilsson

Project Leader

elenor.nilsson@norcospectra.se

+46 70 565 61 11

Vi finns här för dig!