Arbeidsmiljø

Norcospectra Group skal tilby trygge og sunne arbeidsforhold. De ansatte i Norcospectra Group er konsernets viktigste ressurser og vår ambisjon er å være en ansvarlig og attraktiv arbeidsgiver som beholder og utvikler de ansatte.

Vi tilstreber å arbeide for bærekraft i forhold til forretninger, mennesker og miljø. Vi har som mål å tilby en hyggelig og attraktiv arbeidsplass preget av gode arbeidsforhold, like muligheter og et trygt og sunt miljø.

• Helse, miljø og sikkerhet

• Ferdighetsutvikling og karrieremuligheter

• Likestilling og mangfold

• Gode forhold på leverandørstadiet

Norcospectra Groups ansatte skal bidra til et sunt og trygt arbeidsmiljø for seg selv og for sine kollegaer. Det forventes at alle utøver sitt arbeid trygt, følger instruksjoner og prosedyrer og innrapporterer eventuell risiko og hendelser som oppstår som ikke følger gjeldende Code of Conduct.

Det overordnete ansvaret for arbeidsmiljøet ligger hos konsernsjefen. I hvert selskap i konsernet er det daglig leder som har ansvaret.