Creating your ultimate sales arena

Creating your ultimate sales arena

Kära kund,

Med den rådande COVID-19-situationen, skulle vi vilja informera om vilka förebyggande åtgärder Norcospectra Group vidtagit för att skydda våra medarbetare och kunder.

Det vi står inför är en exceptionell situation för Norcospectra Group som företag och retail industrin som helhet. Norcospectras Groups verksamhet är dock förnärvarande i full drift.

Detta betyder att:

  • Vi ser just nu inga begränsningar i vårt åtagande mot våra kunder och samarbetspartners utan är för närvarande i full drift.
  • Vi uppmanar att ha kund och leverantörsmöten online istället för fysiska möten.
  • Vi har gett full möjlighet för de som kan att jobba hemifrån.
  • Vi upprepar kontinuerligt och understryker vikten av att om man vid minsta symptom kring förkylning och influensa stannar hemma.
  • Vi efterlever folkhälsomyndigetens rekommendationer gällande hygien och social distansering.
  • Vi praktiserar hemarbete under 14 dagar efter resa i riskområden.

Vi kommer att övervaka COVID-19 situationen fortlöpande och kommer uppdatera med ny information om något skulle ändras i framtiden.

Ove Opseth CEO

Norcospectra Group

Norcospectra AS

Hovfaret 4

CN-0275 Oslo

Norway

Norcospectra Sp.z o.o

ul. Tysiąclecia 3,

PL-06-400 Ciechanów

Poland

Norcospectra Invest

Bryggargatan 6

SE-111 21 Stockholm

Sweden

KS Projekt AB

Transportvägen 13

SE-302 30 Halmstad

Sweden

Norcospectra Group Management

Ove Opseth
CEO Norcospectra Group
ove@norcospectra.com+46 70 589 76 18
Henrik Janzen
Digitalization and Marketing Manager
henrik@norcospectra.com+46 70 617 36 96
Kurt Erik Frøysa
Managing Director Norway
kurt@norcospectra.no+47 95 14 56 69
Rafał Kilian
Managing Director Poland
rafal.kilian@norcospectra.pl+48 602 578 350
Bert Martinsson
Sales Manager Sweden
bert@norcospectra.com+46 705 614 450
Carina Plars
CFO Norcospectra Group
carina@norcospectra.com+46 70 859 65 57
Jens Sonnbjer
HR Director Norcospectra Group
jens@norcospectra.com+46 76 564 73 13
Ridhi Sharma
Finance Assistant Norcospectra Group
ridhi@norcospectra.com+46 70 055 10 01