Norcospectra AS

Vår samlede kunnskap og erfaring gjør oss til spesialister innen vårt fagfelt. Med dyktige ansatte, flotte lokaler og nye fabrikker er vi ledende i vår bransje.

Norcospectra er et av de ledende butikkinnredningsselskapene i Norden og Sentral- og Øst-Europa. Vi selger, produserer og leverer kundeunike interiørkonsepter. Vi opererer gjennom tre heleide datterselskaper, i Sverige, Norge og Polen, og har tre produksjonsanlegg i Polen og Sverige på ca 40.000 kvm med både metall og tre produksjon.

Den moderne produksjonen gjør oss i stand til å være en kostnadseffektiv og pålitelig partner som leverer løsninger av høy standard og som kan betjene store internasjonale kunder med et globalt fotavtrykk.

Norcospectra sysselsetter ca. 350 personer og har en årlig omsetning på rundt 750 millioner NOK.

Attraktiv

For å trekke kunder må du vise deg fra din beste side. Vi vet hva som selger og kan veilede deg. Vi holder oss oppdatert og vet hva som rører seg i markedet!

Solid

Med lang erfaring, dedikerte ansatte, god økonomi og godt arbeidsmiljø er vi en partner du kan stole på. Hos oss kan du være trygg på at jobben blir gjort!

Engasjert

Dyktige og engasjerte medarbeidere er viktig for å drifte en god butikk. Dette gjelder også for oss. Vi brenner for arbeidet og er ikke fornøyd før du er det!

For å gjøre en lang historie kort.

Norco har opplevd stor suksess, både i Norge og i Polen. Selskapet har gjennom mange års erfaring og god service, blitt en anerkjent totalleverandør i det norske kjedemarkedet.

Norco ble etablert på Stranda i 1956. Selskapet var en av de første leverandørene i Skandinavia med modulær butikk innredning. De første 15 årene var kundene utelukkende dagligvarekjeder. Fra midten av 80-tallet spesialiserte selskapet seg på faghandel og merkevare. Dette ble en umiddelbar suksess. Norco hadde sterk vekst og etablerte raskt en egen designavdeling i Oslo.

Så tidlig som i 1992 ble den første produksjonen etablert i Polen. I 2007 ble all produksjon, både tre og metall, flyttet til Polen. Det ble dessuten etablert et salgsselskap i Polen, bygget på den samme grunnleggende filosofien som det norske selskapet.

Norcospectra slik det fremstår i dag, er et resultat av sammenslåingen av to selskaper, norske Norco og svenske Spectra Collection. Sammenslåingen ble gjennomført i begynnelsen av 2014 da det svenske Private Equity selskapet SEB PE kjøpte begge selskapene.

Siden da har det pågått en integrering av de to selskapene hvilke resulterte i et nytt felles navn, Norcospectra, og en ny felles merkevareplattform i januar 2016.

For å ytterligere styrke vår posisjon og våre tjenester, kjøpte SEB PE KS Projekt AB i 2017. Norcospectra Group er siden 2022 eid av Accent Equity

Produksjon

Med totalt over 18.000m² egeneid tre- og stålvareproduksjon, gir det oss muligheter mange konkurrenter ikke har. Vi produserer per ordre og har kort vei til ferdig produkt.

Miljøpolitikk

En aktiv miljøtenkning og kontinuerlig forbedring skal styre Norcospectras aktiviteter. Eksisterende miljølover og andre forskrifter blir sett på som minimumskrav og mål for vårt miljøsystemet er å arbeide for å ytterligere minimere miljøpåvirkningen.

Det er ledelsen og alle ansattes ansvar å utføre sine oppgaver i henhold til de retningslinjene som er satt og at selskapet arbeider med en langsiktig forbedringsplan for å oppnå minimal ressursforbruk og miljøbelastning også i fremtiden.

Kvalitetspolitikk

Basert på kundenes behov skal Norcospectra levere produkter og tjenester i henhold til avtalt kvalitet og tid. Kontinuerlige forbedringer for å minimere feil og å være en langsiktig partner man kan stole på, er viktig for Norcospectra. Alle ansatte er ansvarlige for å følge de prosedyrer som er i selskapets kvalitetssystem.

Se våre referanser